کوتاه کننده ی لینک

انواع کوتاه کننده لینک|تاثیر کوتاه کننده پیوند بر سئو وب سایت

انوع کوتاه کننده لینک URL Shortener کوتاه کننده پیوند که بیشتر با نام “کوتاه کننده لینک” شناخته میشود سرویسی است که برخی وب سایت ها که به کوتاه کننده لینک (url shortener) مشهور هستند ارائه میدهند . کوتاه کننده های لینک به دو نوع تقسیم میشوند : در نوع اول هدف از کوتاه کردن لینک…