راه های نفوذ به سایت

راه های نفوذ به یک سایت و روش ها و دلایل هک کردن سایت ها

راه های نفوذ به سایت   به همان اندازه که وب رشد کرده است ، جای تعجب است که چیزهای زیادی در نحوه هک شدن وب سایت ها تغییر نکرده است. مهمترین کاری که می توانید در امنیت وبسایتها و بازدیدکنندگان خود انجام دهید این است که این حقایق تغییرناپذیر را درک کرده و آنها…