محدودیت استفاده از تصاویر

محدودیت استفاده از تصاویر در سایت و رفع مشکل حق کپی رایت

محدودیت استفاده از تصاویر در سایت و رفع مشکلات حق کپی رایت تصاویر هنگام ایجاد یک وب سایت ، عکس ها از ویژگی های مهم طراحی هستند ، زیرا می توانند برای جذاب کردن متن و نشان دادن محتوا استفاده شوند. با این حال  هنگام استفاده از تصاویر باید به حق کپی رایت تصاویر توجه…