طراحی ریسپانسیو

طراحی ریسپانسیو و ربط آن به سئو،طراحی سایت پاسخگو چیست؟

طراحی سایت پاسخگو چیست؟ طراحی ریسپانسیو یک رویکرد طراحی رابط کاربر گرافیکی است که برای ایجاد محتوای متناسب با اندازه های مختلف صفحه نمایش استفاده می شود. طراحان عناصر را در واحدهای نسبی اندازه می گیرند و تکنیک هایی را اعمال می کنند ، بنابراین طرح های آنها می تواند به طور خودکار با فضای…