تاثیر شبکه های اجتماعی در سئو

شبکه های اجتماعی و سئو،تاثیر شبکه های اجتماعی بر سئو

  تاثیر شبکه های اجتماعی در سئو سایت نقش شبکه های اجتماعی در سئو چیست؟ در حالی که شبکه های اجتماعی نمی توانند به طور مستقیم بر رتبه بندی سئو تأثیر بگذارند اما می توانند بر عواملی که بر رتبه شما تأثیر می گذارند تأثیر داشته باشند.برای مثال اگر لینک مربوط به سایت خود را…