پنالتی گوگل

آیا سایت من در پنالتی گوگل است ؟دلایل مختلف مجازات و پنالتی گوگل

  آیا سایت من در پنالتی گوگل است؟چطور تشخیص دهیم سایت توسط گوگل جریمه شده است؟؟! آیا رتبه سایت شما در فهرست نتایج به طور ناگهانی افت کرده است؟و آیا مرجع دامنه شما سقوط ناگهانی داشته است؟ دلایل مختلفی مسئول این وضعیت پیش بینی نشده است که ممکن است باعث شود فکر کنیم سایت مورد…