لینک داخلی

معرفی دو افزونه برای لینک شدن خودکار برخی کلمه ها در وردپرس

لینک شدن خودکار مطالب در وردپرس با دو افزونه  شما وقت و انرژی خود را صرف ساخت سایت خود کرده اید ، بنابراین طبیعی است که بخواهید عملکرد خوبی داشته باشد یکی از روش های اثبات شده برای دستیابی به رتبه بندی بهتر موتور جستجو و در نتیجه بازدیدکنندگان بیشتر ، افزودن پیوندهای داخلی و…