توضیحات متا

توضیحات متا وتاثیر آن در سئو.روش نوشتن توضیحات متا

توضیحات متا چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟؟ توضیحات متا یک صفحه و یک محتوا را فقط در یک یا دو جمله تعریف می کند و همانند یک تیتر در صفحات نتیجه موتور جستجو نشان داده می شود. به همین دلیل این یک عامل اصلی در عملکرد وب سایت شما در نتایج موتور…