توضیحات متا

توضیحات متا وتاثیر آن در سئو.روش نوشتن توضیحات متا

توضیحات متا چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟؟ توضیحات متا یک صفحه و یک محتوا را فقط در یک یا دو جمله تعریف می کند و همانند یک تیتر در صفحات نتیجه موتور جستجو نشان داده می شود. به همین دلیل این یک عامل اصلی در عملکرد وب سایت شما در نتایج موتور…

تگ کنونیکال

تگ کنونیکال.لزوم استفاده از تگ کنونیکال

  تگ کنونیکال چیست و چه کاربردی دارد؟ ممکن است یک سایت دارای چندیت صفحه با محتوای مشابه باشد.ربات های گوگل در هنگام فرایند ایندکس کردن سایت ها چنانچه با صفحاتی با محتوای مشابه برخورد کنند نمیتوانند تشخیص دهند صفحه ی اصلی سایت کدام است ربات های گوگل تنها باید یک url و یک صفحه…